Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Οργανικός Λαχανόκηπος

Οργανικός Λαχανόκηπος
Ο λαχανόκηπος περιλαμβάνει ποικιλία κηπευτικών ειδών, τα οποία καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Ανάλογα με την εποχή, καλλιεργούνται διαφορετικά είδη κηπευτικών, όπως για παράδειγμα:

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.