Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Euphorbia veneris - Ευφορβία της Αφροδίτης

Τσούννα.
Πολυετής, γυμνή πόα, ύψ. 15-30 (-50) εκ. Τα Φύλλα της είναι επαλλάσσοντα, απλά, ακέραια, γλαυκοπράσινα.Τα Άνθη της είναι, ακτινόμορφα, μικρά, με δικέρατους κοκκινοπράσινους ή κιτρινοπράσινους αδένες.Άνθίζει κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Ιούνιο. Ευδοκιμεί σε βραχώδεις περιοχές, φρύγανα, πευκοδάση και πρανή δρόμων . Το συναντούμειδιαίτερα στο Δάσος Τροόδους. Επιπλέον το συναντάμε και σε άλλες τοποθεσίες στην οροσειρά Τροόδους-Τρόοδος, Πρόδρομος, Τροοδίτισσα, Πλάτρες, Σαϊττάς, Κακοπετριά, Οδού. Θεωρείται πολύ εύρωστο φυτό.