Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Nepeta troodi - Νεπέτα η τροόδια

Δίκταμο.
Πολυετής,όρθια ή ημιόρθια, αρωματική πόα, ύψ. 20-50 εκ. Τα φύλλα της είναιαντίθετα, απλά, με στρογγυλευμένα δόντια στις παρυφές. Τα άνθη της είναιζυγόμορφα, σε χρώμα άσπρο ως ανεπαίσθητα ρόδινα. Ανθίζει κατά τους μήνες Ιούνιο- Οκτώβριο. Ευδοκιμεί σε  βραχώδεις βουνοπλαγιές σε πυριγενή πετρώματα, σε ανοίγματα δάσους ή κάτω από μαύρη Πεύκη και ψηλούς θάμνους.Περιορίζεται στην περιοχή του Τροόδους, όπου είναι τοπικά κοινό-Χιονίστρα, Πρόδρομος, Πλατεία Τροόδους, Λούματα Αετών, Ξεροκόλυμπος, Παπούτσα.Nepetatroodi Holmboe (Νεπέτα η τροόδια).